Nyata 


1)現實的、實際的、實在的

Tunjukkan kasih sayangmu dengan tindakan nyata.
用實際的行動展現你的熱愛。

Film ini berdasarkan kisah nyata insiden Wushe.
本片根據「霧社事件」的真實故事。

2)明顯的、顯著的

Makin lama makin nyata kecurangannya.
他的虛假愈來愈明顯。

3)明顯的、清楚的

Huruf dalam buku itu tidak nyata sehingga sukar dibaca.
這書裡的字母很不明顯,因此閱讀困難。

Menyatakan

1)表達、陳述、表示;Express;

Anak cucunya menyatakan setuju.
他的子孫表示同意。
Ia menyatakan terima kasihnya kepada pengurus.
他對管理者表達感謝。

2)宣佈、宣告、聲明;宣稱、斷言

Ucapannya belum menyatakan siapa di antara mereka yang bersalah
他的言論並未斷言誰在他們之中犯錯。

3)澄清、闡明

Daftar itu menyatakan betapa banyaknya korban yang jatuh.
這個名冊中說明了有如此多的受害者掉進去。


Pernyataan 

1)(正式的)聲明

Ini Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Terkait Demostrasi 4 November.
這是總統佐科威對11月4日示威的完整聲明。
Presiden mengirimkan pernyataan belasungkawa kepada keluarga korban gempa bumi di daerah itu
總統發出對這個地區地震罹難者的哀悼聲明。

2)宣佈、宣告、宣言、聲明

Pernyataan pemutusan hubungan diplomatik antarkedua negara itu dikeluarkan tiga hari setelah peringatan terakhir tidak diindahkan;
兩國間的斷交宣言在最後警告不被重視後3天發出。

Ternyata 

1)明顯的、顯然的

Ternyata ia memiliki kemampuan memimpin
顯然他擁有領導能力。

Kenyataan 

1)事實、實際存在的事務

Kebenaran itu disebabkan oleh kenyataan.
真理為事實所造成。

 Kenyataannya tidak pernah ada tindakan kekerasan di desa itu.
實際上這個地區從未有暴力行為。

Impiannya akan menjadi kenyataan cepat atau lambat.
他的夢想遲早會實現。

    全站熱搜

    dppt666 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()